این نرم افزار کارت sky sat 3 است 

اگر در دانلود فایل مشکل  دارید فایل  را با فایل گیر یا رپیدباز مستقیم کنید

 

http://www.4shared.com/get/cp0X10Ib/sky_sat_3.html