اموزش تری دی مکس ساخت لیوان و متریال ان به صورت pdf

 

نکته لینک زیر را copyو در دانلود منیجر paste 

http://cpanel.youhosting.ir/helpdesk/attachment/id/64610/file/240d3cd8a3ea8496f22b2461500e70894fa28c57.pdf